ЗАТВОРИ (X)

Количката е празна.

Специални предложения
Десет начина да оженим щерката - Ангел Спасов

Десет начина да оженим щерката

Ангел Спасов

05-06-2017

...

144

Мека

140/215 мм

0.20 кг.

978-619-209-028-9

Да

12 лв. КУПИ

Описание

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/ата ЧИТАТЕЛ/КА на

Десет начина да оженим щерката

АЗ, който прочетох указанията,

 Д Е К Л А Р И Р А М  Ч Е:

 

1. СЕ задължавам да разгласявам по ВСЯКАКЪВ начин конфиденциална информация, станала ми известна в процеса на четене.

{Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.}

2. Задължавам се да РАЗГЛАСЯВАМ  конфиденциалната информация добросъвестно, за да стигне  до всички лица, дори до тези, без правото нарочно да я разпространяват и публикуват.

ЗАПОЗНАТ/А съм че:

1. Задължението за разгласяване на конфиденциалната информация няма да се прилага по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и такава, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица чрез метода От уста на уста с цел опазване на националната сигурност .

2. Задължението за разгласа на конфиденциалната информация е без ограничение по отношение на място и време.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

Няма добавени ревюта за тази книга.

Няма добавени коментари за тази книга.

Моля, влезте във профила си или се регистрирайте, за да добавите коментар.

ПРИЕМАМЕ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ePay, PayPal, наложен платеж